chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Trang chủKinh Tếbài văn chính

Tài xỉu online uy tín:Quận Đống Đa tổ chức phiên giải trình đầu tư xây dựng, cải tạo trường học

admin2023-05-261Nhận Kéo Tài Xỉu

sòng bài phú quốc(www.vng.app):sòng bài phú quốc(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。sòng bài phú quốc(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,sòng bài phú quốc(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển

Trong những năm qua, quận Đống Đa đã dành nhiều nguồn lực cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Trong đó tập trung vào công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, cải tạo hệ thống y tế và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa.

Quang cảnh phiên giải trình.

Về công tác đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia 80 - 85%. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 90% trở lên.

Đến nay, toàn quận có 38 trường đạt chuẩn quốc gia (theo tiêu chuẩn mới) và đạt 61,3%, giảm 5 trường so với đầu kỳ năm 2021. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2023 để đầu tư các dự án xây dựng trường chuẩn 1.030,6 tỷ đồng (bằng 110,5% so với kế hoạch vốn đã bố trí cả kỳ trung hạn giai đoạn 2016 - 2020).

Đối với công tác nâng cấp hệ thống y tế, trên địa bàn quận có tổng cộng 29 công trình, cơ sở y tế thuộc trách nhiệm đầu tư của quận theo phân cấp. Sau khi rà soát, có 9 công trình không phải đầu tư, chỉ cần sửa chữa, 8 công trình cần đầu tư xây mới nhưng phải tìm được quỹ đất phù hợp để bố trí và 7 công trình cần đầu tư xây dựng mới lại.

Theo đó, năm 2021, quận đã thực hiện đầu tư 1 dự án; năm 2022, đã bố trí vốn thực hiện 2 dự án và năm 2023, đã bố trí vốn thực hiện 10 dự án với tổng vốn 10,59 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, trên địa bàn quận có 76 di tích, gồm 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 15 di tích cấp thành phố và 10 di tích chưa được xếp hạng. Qua rà soát, có 42 di tích không phải tu bổ tôn tạo; 1 di tích thuộc trách nhiệm đầu tư của thành phố và 33 di tích phải thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo.

,

app kiếm tiền online(www.vng.app):app kiếm tiền online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。app kiếm tiền online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,app kiếm tiền online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Đến nay, đã thực hiện việc tu bổ, tôn tạo đối với 5 di tích với tổng vốn 82,3 tỷ đồng và đang chuẩn bị đầu tư 6 di tích. Đã cập nhật vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nghiên cứu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 20 di tích. 

Tổng kinh phí đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 cân đối bố trí cho các dự án di tích 240 tỷ đồng, bằng 124% so với tổng mức vốn đã bố trí cho tu bổ di tích giai đoạn 2016 - 2020 (193,4 tỷ đồng). Ngoài công tác đầu tư công, quận đã bố trí nguồn chi thường xuyên năm 2023 để thực hiện tu sửa 8 di tích với số vốn 5,82 tỷ đồng.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án

Trong phiên giải trình, các đại biểu kiến nghị quận Đống Đa quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, đẩy nhanh công tác đầu tư những dự án chưa đạt được tiến độ đề ra, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các điểm đất. Ưu tiên xây dựng các trường, nghiên cứu quy hoạch các điểm trường có diện tích nhỏ lẻ, chưa đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư lĩnh vực y tế. Bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở các đơn vị chưa có trụ sở đảm bảo thực hiện đúng các quy định tiêu chuẩn về chuẩn quốc gia về y tế. Nghiên cứu chuyển đổi công năng của các cơ sở y tế  không còn phù hợp trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực tu bổ, tôn tạo di tích, cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, chống lấn chiếm và thường xuyên rà soát các hạng mục di tích đã xuống cấp, công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan và tổ chức trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn quận Đống Đa...

Ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo quận tiếp thu, giải đáp cụ thể. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng của quận xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn quận, bảo đảm đúng quy định.

,

Tài xỉu online uy tín(www.vng.app):Tài xỉu online uy tín(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Tài xỉu online uy tín(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Tài xỉu online uy tín(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

link bai van:https://www.vng38.vip/post/14226.html

Bình luận moi nguoi

tiem hot