chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Trang chủKinh Tếbài văn chính

xsmb cặp:Đầu tư gần 100 tỷ đồng sửa chữa kè sông Cổ Chiên đoạn qua TP. Vĩnh Long

admin2023-05-261Kiếm tiền từ cờ bạc online

meaning of casino(www.vng.app):meaning of casino(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。meaning of casino(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,meaning of casino(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Bờ kè sông Cổ Chiên đoạn Phường 1, TP. Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn Phường 1, TP. Vĩnh Long.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm chống xói lở lòng sông, đảm bảo ổn định cho tuyến kè và các công trình hạ tầng kỹ thuật sau kè; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân; ổn định sản xuất của người dân, doanh nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy mô đầu tư của Dự án gồm các hạng mục: Gia cố chống xói lở lòng sông bằng bao tải cát kết hợp thảm đá tạo mái (chiều dài gia cố hết phạm vi hố xói khoảng 130m); sửa chữa tường kè bị hư hỏng, lắp đất và hoàn trả hành lang kè (chiều dài sửa chữa khoảng 80m).

,

xsmb cặp(www.vng.app):xsmb cặp(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。xsmb cặp(www.vng.app)game tài Xỉu xsmb cặp online công bằng nhất,xsmb cặp(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Đây là công trình nhóm B, có tổng mức đầu tư 99,829 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 81,750 tỷ đồng; còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng…

Nguồn vốn đầu tư đầu tư Dự án từ ngân sách Trung ương hỗ trợ; nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (25 tỷ đồng); ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện năm 2023 - 2025.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sửa chữa kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư công trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

,

tiến lên miền nam miễn phí(www.vng.app):tiến lên miền nam miễn phí(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tiến lên miền nam miễn phí(www.vng.app)game tài Xỉu tiến lên miền nam miễn phí online công bằng nhất,tiến lên miền nam miễn phí(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

link bai van:https://www.vng38.vip/post/14214.html

Bình luận moi nguoi

tiem hot